TEMPLES

We have found 12 items matching your search query.స్వయంభు శ్రీ కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దర్శనం. Sri Kanipakam Vinayaka Swamy Darshan.

Posted 01 years 21 days 04 hours 42 minutes ago. 2,584
స్వయంభు శ్రీ కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దర్శనం.  Sri Kanipakam Vinayaka Swamy Darshan. స్వయ

ತಿರುಪತಿ ವೇಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕೆ ಬಾರದೊ ಕರುಣ ........... ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ.

Posted 01 years 21 days 04 hours 46 minutes ago. 2,305
ತಿರುಪತಿ ವೇಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕೆ ಬಾರದೊ ಕರುಣ ……….. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ.

Powered By Indic IME